Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Træ:  

Match 1 til 50 fra 436

      1 2 3 4 5 ... Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 "Jakob Wismar var vistnok Son af degn Jakob Jensen i Lovns og Alstrup ved Hvalpsund; i 1776 blev han gift i Lovns og boede der i 1787,
da han havde en strid med nogle fiskere, der voldeligt havde overfaldet ham;
i 1790 blev han degn i Ullits og Fovlum, og rimeligvis har han praktiseret der indtil 1801, da en son blev hans efterfolger,
hvorefter han i 1802 segte det medicinske fakultet om licentia practicandi i medicin og kirurgi; det lod sagen gaa til collegium medicum,
som meddelte birkedommeren, at det var afslaaet, uden at sagen ses at have passeret kancelliet.
Det maa vistnok vaere den samme Jakob Wismar, der i 1809 som borger i Haderslev Sogte sundhedskollegietom licentia practicandi,men af dette blev henvist til sundhedskollegiet i Kiel.

Kilde: Tidsskrift.dk
Historie/Jyske Samlinger, Bind 4. række, 3 (1917 - 1919) –
Jyske benbrudslæger. Af K. Carøe ( Side 492 )  
Wismar, Jacob Jacobsen (I132)
 
2 "Slægten fra Vester Vistorp" fra Nordisk Slægtsforskning udgivet 1970 Christensen, Peder (I5884)
 
3 (eller en med samme navn gjorde) en ½-gård ejet af Brøndum på Hvanstrup. Gården har hartkorn 3-0-3-2
Note
En anden teori går på at han antageligt var bosat i Svingelbjerg i Vesterbølle sogn, men han er ikke fundet død i sognet (kirkebogen begynder i 1681) 
Dammergaard, Christen (I9958)
 
4 - Anne Laustdatter blev født senest 1712 i Ullits by og sogn som datter af Laust Sørensen Skrædder og hustru. Sognets kirkebog mangler desværre oplysninger om fødte fra 1687 til maj 1712; Anne nævnes bl.a. ved de uægte børn, Kirstens fødsel og Anders' død som datter af Laust Skrædder.
- Anne Laustdatter tjente ved årsskiftet 1733/34 i Viborg, hvorefter hun hjemme i Ullits by og sogn fødte sin datter Kirsten.
- Da Anne var blevet gravid ved årsskiftet 1733/34 i Viborg, måtte hun udstå åbenbar skrifte 23. juli 1734 i Viborg Gråbrødre Kirke, hvorom kirkebogen oplyser: Anne Larsdatter, som tjente Hans Ryberg, publice absolveret; hun udlagde til barnefader Niels Bertelsen, som logerede hos Hans Ryberg.
- Om Niels Bertelsen, der nødvendigvis må være født før 1715, vides uhyre lidt. Siden 1724 havde Hans Jensen Ryberg (født ca. 1685 i Rybjerg i Salling, død 1738 i Viborg) været værtshusholder i Viborg(1), hvor han da havde giftet sig med Ture Justesen (død 1 723)'s enke Maren Mortensdatter Møller(død 1752).
Note: 1. Viborg bys borgerbog 1713-1860, v. Otto v. Spreckelsen, 1955, s.23 og 34, nr.121 og184.
- I sommeren 1741 fødte hun endnu et uægte født barn, hvorefter hun blev amme i Alstrup Præstegård (vel lejl for Lovns Præstegård) til årsskiftet 1742/43, da hun 16. januar 1743 i Ullits blev gift med enkemand Christen Christensen Skamris, gårdmand i Ullits under Lerkenfeld godt. Trolovelsen havde stået i Alstrup (men ses ikke indført i kirkebogen).


 
Laustdatter, Anne (I1635)
 
5 - Christen Christensen Skamris var blevet gift første gang 1741 i Ullits, trolovet 17. februar og copuleret 16. juli (Dom. 7. Trinit.), med enken Anne Christensdatter; hun var enke efter Christen Andersen i Ullits, der døde 14. september 1740, 52 år gl. - Anne Christensdatter, Christen Skam ris' hustru, døde 20. juni 1742, 49 år gl.
Christen Skamris i Ullits giftede sig 1741 til fæstet af en gård på 3 tdr. hartkorn i Ullits med Christen Andersens enke. - Gården hørte under Lerkenfeld, og 2. januar 1756(2) fik han fornyet sit fæstebrev på gården, hvorefter han kun svarede halvgårds hoven, men derimod mere i landgilde; gårdens hartkorn var på 3 tdr. 2 skpr. 1 fjdkr. 11/2 alb., hvoraf han svarede følgende landgilde: 2 tdr. 2 skpr. rug, ltd. byg, 4 mk. penge samt 2 høns og 20 æg.
Sønnen Christen Christensen Skamris overtog 14. januar 1775 fæstet af gården(3).
Note: 2. Lerkenfeld fæsteprotokol 1719-94, G.206-12, fol.176
Note: 3. Lerkenfeld fæsteprotokol 1719-94, G.206-12, fol.347b
- Christen Skamris siges ved folketællingen 1787 at være enkemand efter 1. ægteskab, hvilket jo ikke passer. Og spørgsmålet er, om Anne Laustdatter ikke levede endnu 1787. - Den eneste blandt sognets døde kvinder, der passer på hende, er nemlig Gamle Anne Skamris, der døde 19. oktober 1790, 80 år gl. - altså født ca. 1710. 
Skamris, Christen Christensen (I9912)
 
6 -til Asdal, siges i Slægtebøgerne at have arvet stor Rigdom efter sine Brødre, at have været den sidste af sin Slægt og at have siddet i Rigens Raad [1]

?til Asdal (F.: Anders Nielsen (Panter) til Asdal og Knivholt og Ide Lydersdatter Holk). f. o. 1400; gift med Hr. Bonde Due til Thorp (Hillerslev H.), der endnu levede 1430, og som ifølge Slægtebøgerne skal have bortført hende voldelig til Aalborg, "der hun var hans Fæstemø, og hendes Fader var død; da hendes familie modsatte sig hendes Frieri, fordi hun var eneste Barn og Arving til store Rigdomme"; med ham havde hun Sønnen Mikkel, der nævnes 1455 som hendes Søn med hvem hun da beseglede; havde med Hr. Niels Eriksen 14 Børn, der maa være født i Aarene før 1440.

Fru Johanne nævnes 1439; om hendes Anseelse og Myndighed vidner, at hun 1462-63 var kongelig Lensmand i vendsyssel, hvorimod hun sikkert ikke, som angivet, har siddet i Kongens Raad; 1473 oplod hun (til Asdal) til Dueholm Kloster to Gaarde i Vendsyssel i Sejlstrup Sogn, hvilket bekræftes af hendes Børn, Hr. Niels Nielsen, Hr. Anders Nielsen af Kokkedal og Fru Anne Skrams samt af Svigersønnerne Hr. Eske Nielsen (Høeg) af Lyngholm, Peder Rud, Peder Friis af Irup, Jens Mortensen Sefeld) og Anders Munk af Torp. Hunudstedte 1476 Kvittering til sin Svigersøn Jens Mortensen af Refnæsm døde Aaret efter og er begravet i Dueholm Klosterkirke; Det i DAA 1892 meddelte Portræt af hende har vist sig at være et Falsum. [2] 
Panter, Johanne Andersdatter (I2319)
 
7 1 søn Rasmussen, Inge (I11123)
 
8 14 jan 1912 Sølystgade 33, Aarhus
23 jun 1912 Ny Munkegade 77, Aarhus
1 feb 1925 Fyensgade 24, Aarhus
3 nov 1931 Fyensgade 24, Aarhus
8 jan 1980 Ingerslev Boulevard 23, Aarhus 
Møller, Frederik (I1235)
 
9 16 september blev @Jens Holms Søn *Kield Jensen døbt, Kirsten Holm, Christen Gade, Morten Christensen, Christen Pedersen, Else Degns, Maren Larsdatter, Maren Holm. .(moderen @Edel Kieldsdatter FT87 nr. 45), død 1788)

 
Jensen, Kjeld (I4852)
 
10 1728 14 november blev @Jens Holms søn *Chresten Jensen døbt. Maren Christensdatter, Mads Nielsen, Søren Skræder, Anne Andersdatter, Maren Christensdatter, Else Pedersdatter. .(moderen @Edel Kieldsdatter FT87 nr. 45), død 1788)

 
Jensen, Chresten (I4853)
 
11 1731 folio: 54a Døbt Rasmus Hovgaard - Anne Rasmusdatter, Anne (I9605)
 
12 1733 @Jens Holms datter *Kiersten Jensdatter (død 1807) døbt på Christi himmelfartsdag 14 maj. Kiersten Thomasdatter, S... Jepsen, Jespar Christensen, Peder Koldstrop, Kiersten Hansdatter, Margrette Christensdatter og Maren Madsdatter var faddere. (moderen @Edel Kieldsdatter FT87 nr. 45), død 1788)

 
Jensdatter, Kiersten (I4854)
 
13 1736 –24 22 juli Ao. 1736 blev @Jens Holms (død 1779) datter *Birgitte Jensdatter døbt. (død 1767) Maren Christensdatter Tarm bar det. Mads Nielsen, Jens Pedersen, Knud Erichsen Lang, Kiersten Jensdatter, Kiersten Hansdatter og Kiersten Holm var faddere.(moderen @Edel Kieldsdatter FT87 nr. 45), død 1788)

 
Holm, Birgitte Jensdatter (I4855)
 
14 1739 opslag 56 Værum
" 7 August døbtes Rasmus Kirsgaards Søn, nafnl: Jens, Baaren af
Mad: Munck, fadderne vare Niels Jensen
Niels Einr?,Niels Jørgensen, xx Sørensdatter og Maren Nielsdatter. "
(Kilde: Bent) 
Bødker, Jens Rasmussen (I174)
 
15 1740 18 juni blev @Jens Holms søn døbt og kaldet *Kield Jensen (FT87 nr. 45, død 1820) Maren Larsdatter bar barnet, faddere Jens Thamsen, Christen Bonde, Erich Ericsen, Kirsten Thuesdatter, Karen Michelsdatter. .(moderen @Edel Kieldsdatter FT87 nr. 45), død 1788) Holm, Kjeld Jensen (I4842)
 
16 1742 folio: 4 Døbt Rasmus Rasmussen i Begtrup - Dorthe

 
Rasmusdatter, Dorthe (I11896)
 
17 1743 23 juni, anden søndag efter trinitatis blev @Christen Pedersens datter af Langkiær døbt og kaldet *Ellads Christensdatter (FT87 nr. 45, død 1828). Else Pedersdatter i Halbye bar det, Hans Christensen, Jens Skytte, Niels Jensen Hee, Anne Piilgaard og Anne Martensdatter af Langkiær var faddere d. 23 Juni (Moderne Bodil Kirstine Christensdatter Bonde, død 1785)

 
Christensdatter, Ellads (I4843)
 
18 1745 folio: 8 Døbt Sl. Rasmus Hovgaards enke i Begtrup - Maren Rasmusdatter, Maren (I11904)
 
19 1746 3. april @Christen Pedersens søn *Peder Christensen (FT87 nr. 73 død 1817) døbt. (Moderne Bodil Kirstine Christensdatter, død 1785) Christensen, Peder (I4858)
 
20 1747 Folio: 12 Døbt Jens Jensen i Begtrup - Anders

 
Høg, Anders Jensen (I11895)
 
21 1751 – 72 24 jan blev @Christen Pedersens (i Langkiær?) søn døbt og kaldet *Chresten Christensen (FT87 nr. 12, død 1812), blev født d. 19 jan om natten. Maren Henrichsdatter bar barnet, fadder var Jens Pedersen, Niels Villadsen, Søren Bousøegaard. (Moderne Bodil Kirstine Christensdatter, død 1785)

 
Christensen, Chresten (I4859)
 
22 1753 22 Døbt Laurids Jensen i Fuglsø - Karen

 
Laursdatter, Karen (I11912)
 
23 1754 24 Døbt Laurids Jensen Hiukjær i Fuglsø - Jens Laursen, Jens (I11911)
 
24 1754 – 86 8 sept blev @Christen Pedersens datter døbt og kaldet *Mette Kirstine Christensdatter (død 1777) Ellads Pedersdatter bar barnet. Faddere var Thomas Jensen, Niels Krogsgaard, Laust Pedersen, Maren Tamsdatter, Karen Madsdatter, Maren Mortensdatter. (Moderne Bodil Kirstine Christensdatter, død 1785)

 
Christensdatter, Mette Kirstine (I4860)
 
25 1757 35 Begr. Laurids Huikjærs datter i Fuglsø Karen 4½ år Laursdatter, Karen (I11912)
 
26 1757 35 Begr. Laurids Huikjærs søn i Fuglsø Jens 3½ år Laursen, Jens (I11911)
 
27 1759 41 Begr. Mikkel Pedersens datter i Begtrup Dorthe 2 år

 
Mikkelsdatter, Dorthe (I5117)
 
28 1759 – 103 21 jan blev @Christen Pedersens datter i Lankiær døbt og kaldet *Karen Christensdatter.(død 1785) (Moderne Bodil Kirstine Christensdatter Bonde, død 1785)

 
Christensdatter, Karen (I4861)
 
29 1762 47 Døbt Mikkel Mikkelsen i Fuglsø - Søren

 
Mikkelsen, Søren (I9624)
 
30 1767 24 nov. døde gl. Christen Pedersen i Langkiær og blev jordet d 29 65 år mindre 13 uger. (født ca. 1702)  Pedersen, Christen (I4856)
 
31 1770 folio: 62 Døbt Laurids Huikier og hustru Mette Rasmusdatter i Fuglsø - Karen

 
Laursdatter, Karen (I6467)
 
32 1776 folio: 80 Døbt Anders Jensen Høeg og hustru Dorthe Rasmusdatter i Begtrup - Jens Høeg, Jens Andersen (I11892)
 
33 1777 1 October i dagningen døde Mette Kirstine (Chrestensdatter) og jordet d.5 october. 23 år 3 uger. (døbt 8 sep. 1754) Christensdatter, Mette Kirstine (I4860)
 
34 1780 folio: 91 Begr. Rasmus Jørgensen i Begtrup 68 år Jørgensen, Rasmus (I11902)
 
35 1785 Anders (Madsen) Kosgaards hustru Karen Christensdatter døde 16 sept. og jordet d. 21. 27 år mindre 19 uger. (døbt 21 jan 1758)  Christensdatter, Karen (I4861)
 
36 1785 – 32 23 sept. døde sl. Chresten Pedersen enke i Langkiær Bodil Christensdatter og jordet d. 2 october. 71 år og 8 måneder. (født ca. 1714)

 
Bonde, Bodil Kirstine Christensdatter (I4857)
 
37 18 marts 1828 Ellads Christensdatter, aftægtskone i Bousøe, 85 år. (23 juni 1743, FT87 nr. 45) Christensdatter, Ellads (I4843)
 
38 1817 26 nov. Peder Christensen, aftæftsmand i Langkiær 71½ år. (3 april 1746, FT87 nr. 73)

 
Christensen, Peder (I4858)
 
39 1832 1 december Edel Christensdatter, gårdmandskone i Høllet. 57 (12 dec. 1773 i Velling sogn, gift i Velling 1798 med Peder Jensen Skuldbøl FT1801, han død 1802 og i 1804 gift med Thomas Kieldsen Holm.)

 
Christensdatter, Edel (I4840)
 
40 1840 - 230 8 februar Thomas Kjeldsen, døde som aftægtsmand i Hølledt, født i Bousøe hvor hans fader Kield Chrisensen boede. 66 år. (Præsten må have taget fejl, faderen var Kield Jensen eller Kield Holm som han kaldtes. Thomas er døbt 10 april 1774) Kjeldsen, Thomas (I4839)
 
41 1858 nr.001

Peder Jensen Bundgaard død den 21. februar 1858 begravet den 1. marts 1858

Gaardmand i Skjød 60 aar gl.  
Jensen, Peder (I10815)
 
42 19 nov 1931 Vestergårdsgade 6 Niels ved bryllup
19 nov 1931 Skolebakken 17 Anna Margrethe ved bryllup
3 apr 1932 Jericlausgade 10 Grethe født
29 jul 1937 Ringkøbingvej 28 Hans Jørn født 
Seeberg, Niels Lyngby (I6)
 
43 1949 - Udklip
1 1949 Topografisk Håndbog
Tværholm Vitten pr. Hinnerup ejes af gårdejer Thomas Thomsen, der er født på gården 1887, og er søn af Elisabeth og Thomas Mikkelsen. Hustruen, Kristine Thomsen er født 1886 i Haarup, hvor forældrene, Laustsine og Anders Laursen, har ejet en gård. Tværholm har været slægtsgård side 1730. Gården var fæstegård under Frijsenborg til 1854. De første fæstere var Jens Nielsen Larsen (1730-69) og dennes søn, Chr. Jensen (1769-1800), som overdrog den til sin svigersøn, Jens Mogensen (1800-42). Han efterfulgtes af sin søn, Mikkel Jensen, der var fæster til 1854, da han købte gården til selvejer. I 1872 overdrog han den til sin søn, Th. Mikkelsen, der igen afhændede gården til sin søn, nuværende ejer, i 1910. Det er en femlænget ejendom, og den ligger på den oprindelige plads i byen. Stuehuset er opført i 1880, laden i 1882, heste- og svinestalden i 1892 og kostalden i 1899. Bygningerne er bygget i rødsten og tækket med fast tag. I 1922 er der opført en trælade. Jordtilliggendet er på 78 tdr. land mark, hvoraf er tilkøbt 18 tdr. land fra matr. 8. Heraf er igen i 1918 solgt 3 1/2 tdr. land. Jorden drives i 9 marksdrift. Der holdes en besætning på 10 heste af jydsk race, 30 køer og 30 ungkreaturer, ligeledes af jydsk race, samt 30 svin.

Thomas Thomsen er næstformand i bestyrelsen for Andelsbanken og formand for dennes Århus-afdeling. Han er endvidere formand i kornnævnet og har været formand for Hadsten Slagteri og i bestyrelsen for Hadsten og Omegns Landboforening.

Ægteparret har tre børn:
Gudrun f. 1912
Elisabeth Margrethe f. 1914
Aage f. 1915
Aage Thomsen har siden 1946 været forpagter på gården. Han er gift med Asta, f. Schmidt 1924. I ægteskabet er der en søn Knud f. 1945 
Thomsen, Thomas Elias (I9577)
 
44 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I11125)
 
45 2/2-2019 Børge Viisholm Thomsen, borge@viisholm.dk, 20208990
Der er muligvis et tredje barn: Johanne Christensdatter f ca 1722 og død ca 1799 i Stjær?
Gift med Jens Nielsen f. 1721 , gift 1. gang 1750 og død 1794 i Stjær
Et barn Bodil Jensdatter 
Madsen, Christen (I934)
 
46 20 mar 2011 fra Jørgen Chr. Frølund, Elmevej 40, 8270 Højbjerg: Laurids Frølund f. 1808 er min ane (tipoldefader). Han kom til Nyholm i Trælund hvor han blev gift med datteren Severine Jensdatter og de overtog gaarden som endnu idag er i slægtens besiddelse selv om den er gaaet over kvindelinjen. Der er min oldefar og farfar født.
 
Frølund, Lavrids Thomsen (I5849)
 
47 29 jan 1693 absolveret "en ægtemand, som har sin egen ægte kone, for lejermål begangen med sin tjenestepige, Kirsten Jensdatter Duuns af Fejrup. Han var madfader til pigen ifølge hendes absolution 26.2.1693.
 
Familie: Rasmus Christensen / Kirsten Jensdatter Duun (F3567)
 
48 3 børn Christiansen, Simon Peder (I2725)
 
49 3 børn Christiansen, Nielsine Kirstine (I2726)
 
50 4 børn Kristiansen, Niels Theodor (I2708)
 

      1 2 3 4 5 ... Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Peter Skjoldhøj.