Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Træ:  

Match 1 til 50 fra 399

      1 2 3 4 5 ... Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 "Jakob Wismar var vistnok Son af degn Jakob Jensen i Lovns og Alstrup ved Hvalpsund; i 1776 blev han gift i Lovns og boede der i 1787,
da han havde en strid med nogle fiskere, der voldeligt havde overfaldet ham;
i 1790 blev han degn i Ullits og Fovlum, og rimeligvis har han praktiseret der indtil 1801, da en son blev hans efterfolger,
hvorefter han i 1802 segte det medicinske fakultet om licentia practicandi i medicin og kirurgi; det lod sagen gaa til collegium medicum,
som meddelte birkedommeren, at det var afslaaet, uden at sagen ses at have passeret kancelliet.
Det maa vistnok vaere den samme Jakob Wismar, der i 1809 som borger i Haderslev Sogte sundhedskollegietom licentia practicandi,men af dette blev henvist til sundhedskollegiet i Kiel.

Kilde: Tidsskrift.dk
Historie/Jyske Samlinger, Bind 4. række, 3 (1917 - 1919) –
Jyske benbrudslæger. Af K. Carøe ( Side 492 )  
Wismar, Jacob Jacobsen (I132)
 
2 "Slægten fra Vester Vistorp" fra Nordisk Slægtsforskning udgivet 1970 Christensen, Peder (I5884)
 
3 (eller en med samme navn gjorde) en ½-gård ejet af Brøndum på Hvanstrup. Gården har hartkorn 3-0-3-2
Note En anden teori går på at han antageligt var bosat i Svingelbjerg i Vesterbølle sogn, men han er ikke fundet død i sognet (kirkebogen begynder i 1681) 
Dammergaard, Christen (I9958)
 
4 - Anne Laustdatter blev født senest 1712 i Ullits by og sogn som datter af Laust Sørensen Skrædder og hustru. Sognets kirkebog mangler desværre oplysninger om fødte fra 1687 til maj 1712; Anne nævnes bl.a. ved de uægte børn, Kirstens fødsel og Anders' død som datter af Laust Skrædder.

- Anne Laustdatter tjente ved årsskiftet 1733/34 i Viborg, hvorefter hun hjemme i Ullits by og sogn fødte sin datter Kirsten.
- Da Anne var blevet gravid ved årsskiftet 1733/34 i Viborg, måtte hun udstå åbenbar skrifte 23. juli 1734 i Viborg Gråbrødre Kirke, hvorom kirkebogen oplyser: Anne Larsdatter, som tjente Hans Ryberg, publice absolveret; hun udlagde til barnefader Niels Bertelsen, som logerede hos Hans Ryberg.

- Om Niels Bertelsen, der nødvendigvis må være født før 1715, vides uhyre lidt. Siden 1724 havde Hans Jensen Ryberg
(født ca. 1685 i Rybjerg i Salling, død 1738 i Viborg) været værtshusholder i Viborg(1), hvor han da havde giftet sig med Ture Justesen (død 1 723)'s enke Maren Mortensdatter Møller(død 1752).
Note: 1. Viborg bys borgerbog 1713-1860, v. Otto v. Spreckelsen, 1955, s.23 og 34, nr.121 og184.

- I sommeren 1741 fødte hun endnu et uægte født barn, hvorefter hun blev amme i Alstrup Præstegård (vel lejl for Lovns Præstegård) til årsskiftet 1742/43, da hun 16. januar 1743 i Ullits blev gift med enkemand Christen Christensen Skamris, gårdmand i Ullits under Lerkenfeld godt. Trolovelsen havde stået i Alstrup (men ses ikke indført i kirkebogen). 
Laustdatter, Anne (I1635)
 
5 - Christen Christensen Skamris var blevet gift første gang 1741 i Ullits, trolovet 17. februar og copuleret 16. juli (Dom. 7. Trinit.), med enken Anne Christensdatter; hun var enke efter Christen Andersen i Ullits, der døde 14. september 1740, 52 år gl. - Anne Christensdatter, Christen Skam ris' hustru, døde 20. juni 1742, 49 år gl.

Christen Skamris i Ullits giftede sig 1741 til fæstet af en gård på 3 tdr. hartkorn i Ullits med Christen Andersens enke. - Gården hørte under Lerkenfeld, og 2. januar 1756(2) fik han fornyet sit fæstebrev på gården, hvorefter han kun svarede halvgårds hoven, men derimod mere i landgilde; gårdens hartkorn var på 3 tdr. 2 skpr. 1 fjdkr. 11/2 alb., hvoraf han svarede følgende landgilde: 2 tdr. 2 skpr. rug, ltd. byg, 4 mk. penge samt 2 høns og 20 æg.
Sønnen Christen Christensen Skamris overtog 14. januar 1775 fæstet af gården(3).
Note: 2. Lerkenfeld fæsteprotokol 1719-94, G.206-12, fol.176
Note: 3. Lerkenfeld fæsteprotokol 1719-94, G.206-12, fol.347b

- Christen Skamris siges ved folketællingen 1787 at være enkemand efter 1. ægteskab, hvilket jo ikke passer. Og spørgsmålet er, om Anne Laustdatter ikke levede endnu 1787. - Den eneste blandt sognets døde kvinder, der passer på hende, er nemlig Gamle Anne Skamris, der døde 19. oktober 1790, 80 år gl. - altså født ca. 1710. 
Skamris, Christen Christensen (I9912)
 
6 -til Asdal, siges i Slægtebøgerne at have arvet stor Rigdom efter sine Brødre, at have været den sidste af sin Slægt og at have siddet i Rigens Raad [1]
?til Asdal (F.: Anders Nielsen (Panter) til Asdal og Knivholt og Ide Lydersdatter Holk). f. o. 1400; gift med Hr. Bonde Due til Thorp (Hillerslev H.), der endnu levede 1430, og som ifølge Slægtebøgerne skal have bortført hende voldelig til Aalborg, "der hun var hans Fæstemø, og hendes Fader var død; da hendes familie modsatte sig hendes Frieri, fordi hun var eneste Barn og Arving til store Rigdomme"; med ham havde hun Sønnen Mikkel, der nævnes 1455 som hendes Søn med hvem hun da beseglede; havde med Hr. Niels Eriksen 14 Børn, der maa være født i Aarene før 1440.
Fru Johanne nævnes 1439; om hendes Anseelse og Myndighed vidner, at hun 1462-63 var kongelig Lensmand i vendsyssel, hvorimod hun sikkert ikke, som angivet, har siddet i Kongens Raad; 1473 oplod hun (til Asdal) til Dueholm Kloster to Gaarde i Vendsyssel i Sejlstrup Sogn, hvilket bekræftes af hendes Børn, Hr. Niels Nielsen, Hr. Anders Nielsen af Kokkedal og Fru Anne Skrams samt af Svigersønnerne Hr. Eske Nielsen (Høeg) af Lyngholm, Peder Rud, Peder Friis af Irup, Jens Mortensen Sefeld) og Anders Munk af Torp. Hunudstedte 1476 Kvittering til sin Svigersøn Jens Mortensen af Refnæsm døde Aaret efter og er begravet i Dueholm Klosterkirke; Det i DAA 1892 meddelte Portræt af hende har vist sig at være et Falsum. [2]
 
Panter, Johanne Andersdatter (I2319)
 
7 1 søn Rasmussen, Inge (I11123)
 
8 14 jan 1912 Sølystgade 33, Aarhus
23 jun 1912 Ny Munkegade 77, Aarhus
1 feb 1925 Fyensgade 24, Aarhus
3 nov 1931 Fyensgade 24, Aarhus
8 jan 1980 Ingerslev Boulevard 23, Aarhus
 
Møller, Frederik (I1235)
 
9 16 september blev @Jens Holms Søn *Kield Jensen døbt, Kirsten Holm, Christen Gade, Morten Christensen, Christen Pedersen, Else Degns, Maren Larsdatter, Maren Holm. .(moderen @Edel Kieldsdatter FT87 nr. 45), død 1788)
 
Jensen, Kjeld (I4852)
 
10 1728 14 november blev @Jens Holms søn *Chresten Jensen døbt. Maren Christensdatter, Mads Nielsen, Søren Skræder, Anne Andersdatter, Maren Christensdatter, Else Pedersdatter. .(moderen @Edel Kieldsdatter FT87 nr. 45), død 1788)
 
Jensen, Chresten (I4853)
 
11 1733 @Jens Holms datter *Kiersten Jensdatter (død 1807) døbt på Christi himmelfartsdag 14 maj. Kiersten Thomasdatter, S... Jepsen, Jespar Christensen, Peder Koldstrop, Kiersten Hansdatter, Margrette Christensdatter og Maren Madsdatter var faddere. (moderen @Edel Kieldsdatter FT87 nr. 45), død 1788)
 
Jensdatter, Kiersten (I4854)
 
12 1736 –24 22 juli Ao. 1736 blev @Jens Holms (død 1779) datter *Birgitte Jensdatter døbt. (død 1767) Maren Christensdatter Tarm bar det. Mads Nielsen, Jens Pedersen, Knud Erichsen Lang, Kiersten Jensdatter, Kiersten Hansdatter og Kiersten Holm var faddere.(moderen @Edel Kieldsdatter FT87 nr. 45), død 1788)
 
Holm, Birgitte Jensdatter (I4855)
 
13 1739 opslag 56 Værum
" 7 August døbtes Rasmus Kirs-
gaards Søn, nafnl: Jens, Baaren af
Mad: Munck, fadderne vare Niels Jensen
Niels Einr?,Niels Jørgensen, xx Sørens
datter og Maren Nielsdatter. "
(Kilde: Bent) 
Bødker, Jens Rasmussen (I174)
 
14 1740 18 juni blev @Jens Holms søn døbt og kaldet *Kield Jensen (FT87 nr. 45, død 1820) Maren Larsdatter bar barnet, faddere Jens Thamsen, Christen Bonde, Erich Ericsen, Kirsten Thuesdatter, Karen Michelsdatter. .(moderen @Edel Kieldsdatter FT87 nr. 45), død 1788) Holm, Kjeld Jensen (I4842)
 
15 1743 23 juni, anden søndag efter trinitatis blev @Christen Pedersens datter af Langkiær døbt og kaldet *Ellads Christensdatter (FT87 nr. 45, død 1828). Else Pedersdatter i Halbye bar det, Hans Christensen, Jens Skytte, Niels Jensen Hee, Anne Piilgaard og Anne Martensdatter af Langkiær var faddere d. 23 Juni (Moderne Bodil Kirstine Christensdatter Bonde, død 1785)
 
Christensdatter, Ellads (I4843)
 
16 1746 3. april @Christen Pedersens søn *Peder Christensen (FT87 nr. 73 død 1817) døbt. (Moderne Bodil Kirstine Christensdatter, død 1785) Christensen, Peder (I4858)
 
17 1751 – 72 24 jan blev @Christen Pedersens (i Langkiær?) søn døbt og kaldet *Chresten Christensen (FT87 nr. 12, død 1812), blev født d. 19 jan om natten. Maren Henrichsdatter bar barnet, fadder var Jens Pedersen, Niels Villadsen, Søren Bousøegaard. (Moderne Bodil Kirstine Christensdatter, død 1785)
 
Christensen, Chresten (I4859)
 
18 1754 – 86 8 sept blev @Christen Pedersens datter døbt og kaldet *Mette Kirstine Christensdatter (død 1777) Ellads Pedersdatter bar barnet. Faddere var Thomas Jensen, Niels Krogsgaard, Laust Pedersen, Maren Tamsdatter, Karen Madsdatter, Maren Mortensdatter. (Moderne Bodil Kirstine Christensdatter, død 1785)
 
Christensdatter, Mette Kirstine (I4860)
 
19 1759 – 103 21 jan blev @Christen Pedersens datter i Lankiær døbt og kaldet *Karen Christensdatter.(død 1785) (Moderne Bodil Kirstine Christensdatter Bonde, død 1785)
 
Christensdatter, Karen (I4861)
 
20 1767 24 nov. døde gl. Christen Pedersen i Langkiær og blev jordet d 29 65 år mindre 13 uger. (født ca. 1702)  Pedersen, Christen (I4856)
 
21 1777 1 October i dagningen døde Mette Kirstine (Chrestensdatter) og jordet d.5 october. 23 år 3 uger. (døbt 8 sep. 1754) Christensdatter, Mette Kirstine (I4860)
 
22 1785 Anders (Madsen) Kosgaards hustru Karen Christensdatter døde 16 sept. og jordet d. 21. 27 år mindre 19 uger. (døbt 21 jan 1758)  Christensdatter, Karen (I4861)
 
23 1785 – 32 23 sept. døde sl. Chresten Pedersen enke i Langkiær Bodil Christensdatter og jordet d. 2 october. 71 år og 8 måneder. (født ca. 1714)
 
Bonde, Bodil Kirstine Christensdatter (I4857)
 
24 18 marts 1828 Ellads Christensdatter, aftægtskone i Bousøe, 85 år. (23 juni 1743, FT87 nr. 45) Christensdatter, Ellads (I4843)
 
25 1817 26 nov. Peder Christensen, aftæftsmand i Langkiær 71½ år. (3 april 1746, FT87 nr. 73)
 
Christensen, Peder (I4858)
 
26 1832 1 december Edel Christensdatter, gårdmandskone i Høllet. 57 (12 dec. 1773 i Velling sogn, gift i Velling 1798 med Peder Jensen Skuldbøl FT1801, han død 1802 og i 1804 gift med Thomas Kieldsen Holm.)
 
Christensdatter, Edel (I4840)
 
27 1840 - 230 8 februar Thomas Kjeldsen, døde som aftægtsmand i Hølledt, født i Bousøe hvor hans fader Kield Chrisensen boede. 66 år. (Præsten må have taget fejl, faderen var Kield Jensen eller Kield Holm som han kaldtes. Thomas er døbt 10 april 1774) Kjeldsen, Thomas (I4839)
 
28 1858 nr.001
Peder Jensen Bundgaard død den 21. februar 1858 begravet den 1. marts 1858
Gaardmand i Skjød 60 aar gl.  
Jensen, Peder (I10815)
 
29 19 nov 1931 Vestergårdsgade 6 Niels ved bryllup
19 nov 1931 Skolebakken 17 Anna Margrethe ved bryllup
3 apr 1932 Jericlausgade 10 Grethe født
29 jul 1937 Ringkøbingvej 28 Hans Jørn født 
Seeberg, Niels Lyngby (I6)
 
30 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I11125)
 
31 2/2-2019 Børge Viisholm Thomsen, borge@viisholm.dk, 20208990
Der er muligvis et tredje barn: Johanne Christensdatter f ca 1722 og død ca 1799 i Stjær?
Gift med Jens Nielsen f. 1721 , gift 1. gang 1750 og død 1794 i Stjær
Et barn Bodil Jensdatter 
Madsen, Christen (I934)
 
32 20 mar 2011 fra Jørgen Chr. Frølund, Elmevej 40, 8270 Højbjerg: Laurids Frølund f. 1808 er min ane (tipoldefader). Han kom til Nyholm i Trælund hvor han blev gift med datteren Severine Jensdatter og de overtog gaarden som endnu idag er i slægtens besiddelse selv om den er gaaet over kvindelinjen. Der er min oldefar og farfar født.
 
Frølund, Lavrids Thomsen (I5849)
 
33 29 jan 1693 absolveret "en ægtemand, som har sin egen ægte kone, for lejermål begangen med sin tjenestepige, Kirsten Jensdatter Duuns af Fejrup. Han var madfader til pigen ifølge hendes absolution 26.2.1693.
 
Familie F3567
 
34 3 børn Christiansen, Simon Peder (I2725)
 
35 3 børn Christiansen, Nielsine Kirstine (I2726)
 
36 4 børn Kristiansen, Niels Theodor (I2708)
 
37 4 børn Christiansen, Hans Rasmus Peder Carl Marius (I2724)
 
38 4 børn Christiansen, Mette Kirstine (I2723)
 
39 5 børn Pedersen, Peder Simon (I2728)
 
40 5-6 børn Kristiansen, Dorthea Kirstine (I2707)
 
41 6 april 2012 Info fra
Hans Kjærgaard Jensen
hanskjaergaard@mail.dk 
Jensen, Gerald Erik Kjærgaard (I9212)
 
42 7 oct 1900 Lauras konfirmation: Sjællandsgade 134, Aarhus
19 apr 1903 Maries konfirmation: Ny Munkegade 66, Aarhus
1925 Folketælling: Ny Munkegade 66, Aarhus
bef 12 dec 1934 Marius død: Poul Martin Møllersvej, Aarhus 
Pedersen, Marius Møller (I30)
 
43 7de del.
Jyske registre: 1766 - 1776
Film fra Rigsarkivet M 544330 – 544331 - 549033 - 549034
Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.
64
Skoleholder Christen Pedersen Koustrup, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen Koustrup, skoleholder i Lysgård sogn udi Århus stift og Anne Marie Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 8 marts 1776.
 
Familie F7574
 
44 Aarhus Piskefabrik, C. Prange.
Grundl. i 1885 af J. Salzwedel. I 1902 overtaget af Chr. Prange (f. 1870, d. 1912); efter denne fortsat af enken, og fra 1922 af sønnen Aage Prange (f. 1897).
Adresse: Trøjborgvej 2 C, Århus.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Villa Øster Skovvej
http://www.e-pages.dk/ejendomsavisen/654/20 
Nielsen, Jens Christian (I7308)
 
45 Aarhus Stiftstidende 27 august 1983 Knudsen, Jens Sørensen (I4013)
 
46 Aarhus Vejviser Hedemansgade 7, 3 sal

1915 ej med
1916 eksisterer ikke
1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 Med her som Medhjælper K. Hansen
1923, 1924,1925, 1926, 1927, 1928 med her som enkefrue T. Hansen
1928 ej med mere 
Frølund, Kirstine Thora Karoline (I29)
 
47 Aarhus Vejviser Ny Munkegade 65, 1 sal Handelsr. Chr. N. Hansen
med i 1906, 1908, 1909
1910 eksisterer ikke
1911 ej med mere 
Hansen, Peder Christian Nis (I28)
 
48 About Christen Nielsen Lundsgaard, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede
"Slægten Lundsgaard" af Konrad Understrup citat: "Efter Wiberg er han født 1656 og er måske den ældste af sine søskende. 18 år gl. blev han studenrt fra Viborg og 26 år theologisk kandidat. Den 30-3 1691 kaldet til residerende kapellan ved Viborg gråbrødrekirke, Asmild og Tapdrup. Kun tre år blev han i embedet, thi han kom i heftig strid med sin sognepræst Magister Morten Rodius.!694 suspenderes han af Biskop Gerner ". "Chr.N.Lundsgaard var henved 6 år uden embede, formodentlig har han i den tid boet i Viborg thi i 1694 døbes hans datter i gråbrødre kirke og i 1698 begraves hans 4,5 årige søn Niels. Den 1-4 1700 blev han kaldet til præst for Hjermind, Le og Hjorthede i Middelsom Herred, Viborg stift. Biskop Gerner er da levende, men dør en 7 uger efter. I hjermind døde Lundsgaard efter Wiberg 6. juli 1721.

På bagsiden af et maleri som har hængt på Lergrav siden hans søn Conrad flyttede dertil, står der på bagsiden:Chr. Nielsen Lundsgaard , præst i Hjermind, Le og Hjorthede. 1701 -------------------- Christen Nielsen Lundsgaard var født 1656 i Hejlskov præstegaard, Ørslevkloster sogn, og han døde den 6. juli 1721 i Hjermind præstegaard.

Han blev gift den 29. marts 1693 i Viborg med Karen Thomasdatter Høeg. Vielsen fandt sted som hjemmebryllup efter kongelig bevilling af 19. december 1692 i købmand & raadmand Jacob Hasses hus, Viborg d. 29. marts 1693.

Christen Nielsen Lundsgaard blev student som 18-aarig fra Viborg og dimitteredes 26 aar gammel som cand.theol., hvorpaa han den 30. marts 1691 blev kaldet til residerende kapellan ved Viborg Graabrødre kirke, Asmild og Tapdrup. Kun i godt og vel tre aar besad han dette embede, idet han kom i heftig strid med sin sognepræst magister Morten Rodius. Den 16. juli 1694 blev han suspenderet af Biskop Gerner. Denne strid har forfatteren Konrad Understrup ud fra en pakke med dokumenter i Viborg Bispearkiv nærmere belyst i sin bog om slægten Lundsgaard:

"I denne Pakke i Landsarkivet findes mange interessante aktstykker om Striden. Det ses blandt andet, hvad Løn og Pligter Lundsgaard har. Der er et Brev fra Rodius til Bispen om, at Lundsgaard er blevet værre siden suspensionen osv. Lundsgaard Navn med egen Haand findes mindst to gange i disse Dokumenter. Sagens gang er denne, efter at Lundsgaard er suspenderet af Bispen 1694 den 16. juli, dømmes han af Provsteretten den 25. juli samme Aar, fordi han er rejst til København uden sin Sognepræsts Vidne og Villie, for Forsømmelse i Embedet og trodsig og usømmelig insolence mod sin Sognepræst; 1695 den 3. april kom det ved Landemødet til en slags Forlig: Lundsgaard opgiver frivilligt sin Tjeneste og skal offentligt paa Bytinget erklære de Skældsord, han har brugt mod Rodius, for uberettigede, medens Rodius skal betale ham et halvt Aars Løn:"

Den 15. april 1695 ses Christen Nielsen Lundsgaard da ogsaa paa Viborg Byting at have ladet oplæse følgende erklæring:

"Efter som jeg hr. Christen Lundsgaard her paa Bytinget udi min Rettergang imod Magister Morten Rhodio har fundet sig alt for nærtalte, saa vil jeg hermed have samme Ord saaledes forklaret, at de ikke skal komme tilbemeldte Morten Rhodio til nogen Forklejnelse, saasom jeg hannem intet Ont haver i nogen Maade at beskylde."

Christen Nielsen Lundsgaard var derpaa uden embede i næsten seks aar, og i denne tid maa han formodes at have boet i Viborg, hvor hans ældste søn Niels den 6. maj 1698 blev begravet i en alder af 4 1/2 aar. Omsider den 1. april 1700 havde Christen Nielsen Lundsgaard atter heldet med sig, og han blev nu kaldet til præst for Hjermind, Le og Hjorthede sogne med bolig i Hjermind Præstegaard. Dette embede beklædte han derpaa indtil sin død 1721.

Den 20. september 1685 ses Christen Nielsen Lundsgaard til Peder Nielsen Bøgild, borger og handelmand i Viborg, at have solgt den ejendom i Mikkelsgade, kaldet Niels Graaes gaard, som var blevet ham overdraget seks uger forinden af broderen Peder Nielsen Lundsgaard, og som denne havde arvet paa skiftet efter deres fader. Christen Nielsen Lundsgaards skøde er paategnet af broderen Claus Nielsen Lundsgaard, som hermed bekræfter at have overdraget sin arvelod i samme gaard til den nye ejer.

Som nævnt medbragte Karen Thomasdatter Høeg i ægteskabet tre sønner fra sit første ægteskab. Formynder for disse tre var Adrian von Horn, graver i Viborg, hvis opgave det jo var at sikre, at beslutningerne paa skiftet efter deres fader Christen Christensen Teglbrænder blev bragt ud i livet. Paa skiftet efter denne var de tre sønner i arv blevet tillagt 157 rdlr., men disse penge var jo endnu ikke udbetalt, og øjensynligt er Adrian von Horn blevet nervøs paa de tre drenges vegne i forbindelse med Christen Nielsen Lundsgaards afskedigelse som kapellan. I hvert fald ses han at have krævet større sikkerhed for de 157 rdlr., hvilket han fik i et stykke jord udenfor Skt. Mogens Port, ansat til 32 skpr. sæde, samt i tre agre paa Viborg Mark paa ialt 110 skpr. sæde.

Den 6 april 1695 solgte Christen Nielsen Lundsgaard derpaa en ejendom i Mogensgade, beboet af Peder Kudsk, til Christen Pedersen Tise, og den 5. oktober 1698 udstedte Karen Thomasdatter Høeg et skøde til Christen Rasmussen paa huset Mogensgade 5 med gaardsplads og kaalhave. Endelig den 11. april 1702 ses Christen Nielsen Lundsgaard til Anders Pedersen paa Vingegaard at have solgt en købmandsgaard i Mogensgade, som i lighed med huset Mogensgade nr. 5 og de tre agre paa Viborg Mark oprindelig stammede fra Karen Thomasdatter Høegs første mand Christen Christensen Teglbrænder. I forbindelse med overtagelsen af købmandsgaarden ses Anders Pedersen derpaa at have udstedt et pantebrev paa 280 slettedaler til Christen Nielsen Lundsgaard.

Efter Christen Nielsen Lundsgaards død 6. juli 1721, blev der paabegyndt skifte i boet i Hjermind Præstegaard mellem enken og fællesbørnene Anne, 26 aar gammel, og Conrad, knap 20 aar gammel. (Læs mere under Karen Thomasdatter Høegs profil.)

Kilde: "Hans Christensen Bloch og hans Aner" ved Jens Aaberg 2009 
Lundsgaard, Christen Nielsen (I3401)
 
49 About Ebbe Skjalmsøn Hvide
http://da.wikipedia.org/wiki/Ebbe_Skjalmsen
RESIDENCE: Godseier i Knardrup
BIRTH: ABT 1080
DEATH: 1151

Bastruptårnet tilskrives Ebbe Skjalmsen Hvide.
Ebbe Skjalmsen Hvide

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I10493&tree=2 
Hvide, Ebbe Skjalmsen (I4792)
 
50 About Karen Thomasdatter Høeg
Link til mulige forældre: http://www.geni.com/family-tree/index/6000000000299917808

I forbindelse med skiftet efter sognepræst Christen Lundsgaard i Hjermind 1721, var Karen Thomasdatter Høeg meget lidt samarbejdsvillig. Det skyldtes sikkert, at hendes mand havde haft kontroverser med provsten, som nu var skifteforvalter. Karen benægtede, at hun havde haft en guldkæde, selv om datteren sagde, at der var en sådan. Hun nægtede også at vise, hvad hun havde i sine kister, som hun havde brudt skifterettens forsejlinger på. I forbindelse med dette skifte kom guldkæden aldrig for dagens lys. - men det gjorde den, da selvsamme Karen Thomasdatter Høeg døde 7 år senere hos sin søn Conrad Lundsborg i Lem sogn, Rødding herred, Viborg amt.

Starten på skiftet lyder således: Gejstlig skifteprotokol Rødding herred 1692-1799 (C19A-2. fol 201.) Skifte efter Karen Thomasdatter Høeg.

"Skiftebrev med Registrering og Vurdering efter afgangne Sl. Karen Thomasdatter Høeg. Sl. Hr.Christen Lundsgaards efterladte paa Haastrup. Anno 1728 Løverdagen d. 18. Dec. vare vi underskrevne hr. Johan Hyphof Sognepræst til Balling og Volling menigheder samt proust over Rødding Herred Hr. Niels Jacob Haverslev, Sognepræst til Rødding og Kreiberg Menigheder og Hr Sognepræst Mathis Paulin Sognepræst til Lemb og Vejby Menigheder med 2de tiltagne Vurderingsmænd neml. Christen Christensøn af Sønder Lemb og Niels Christensøn af Vejby, i dag 30te Dagen efter d. 18. Nov. sidst afvigte ved Døden afgangne Hæderbaarne Gud- og Dyderkende Matrone nu hos Gud Sl. Karen Thomasdatter Høeg ærværdige nu Sl. hr. Christen Lundsgaards forhen Sognepræst til Hiermind, Lee og Hiortlund Menigheder hans efterladte nu ved Døden Sl. afgangne Hustrue med hverandre forsamlede til Registrering og Vurderingsholdelse paa den Sl. Matrones efterladte Gois og Midler her paa Hostrup-Gaard hos hendes Kiære Søn Velagte Barn Ms. Conrad Lundsgaard Forpagter på Hostrup, hvor da nu her tilstede vare Velbemelte Mos. Lundsgaard, samt hans Kiære Søster den Sal. Matrones Datter Anne Lundsgaard, Velagte Dannermand Peder Buur i Vejby hans Kiære Hustrue og blef da Registreringen og Vurderingen denne som Følger:"

På et senere tidspunkt blev der spurgt, om der var flere arvinger, end de to, der var mødt d. 18. dec., og følgende blev noteret (Fol. 204):

"Retten tilspurgte de 2de nærværende Arvinger om der var flere Arvinger end de 2de forbemeldte efter den Sl. Matrone. Hvorpaa en svarede, at der var en Søn navnlig Christen Christensen Høeg som bor i Bror-Mølle i Vejrum Sogn i Mejelsom Herred, dernæst var en Søn, navnl. Thomas Christensøn boende i Tuse Kroer i Sjælland. Noch en Søn neml. Peder Christensen Høeg boende i Kaaberup Sogn og Bye, flere af Børn og Livsarvinger fandtes der Iche efter den Sl Matrone."

Tilbage til s.201 og registreringen og vurderingen:

"Rede Penge. Blef af Retten tilspurgt de tilstædeværende Arvinger om der forefindes nogle rede Penge efter den Sl.Matrone, hvortil Ms. Lundsgaard allene svarede, at de havdis ingen; hvilchet forhen efter hans Sl.Moders egen Udsagn før hendes Død, er bleven forklaret for Højædle og Velbemelte Herre Oluf Von Lassen og Hr. Etatsraad og Amptmand Sellio Müller hans Fuldmægtige Ms. Bertel Mogensøn.

Guld. Arvingerne blef derpaa af Retten tilspurgt, om der fandtes noget Guld, myntet eller forarbejdet. Hvor da blef producered en Guldkiæde, og som iche Guldvægt var ved Haanden at den kunde veies, blef den indtil videre forseiglet af Rætten, og Arvingerne til god bevaring leveret. Ligeledes blef produceredet en Guldring, som var ej heller af mangel af Vægten kunde veies, inden i den staaer disse Bogstaver P.S.S. og B.T.D. som ligeledes Arvingerne til bevaring blef leveret.

Der havde altså været en guldkæde.

http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,508267,page=3

-----

Viborg gejstlig skifter:

.62 Karen Thomasdatter Høgh på Hostrup i Lem sogn. 18.12.1728, side 201. Enke efter Christen [Nielsen] Lundsgaard, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede, [død 6.7.1721]. B: 4) Conrad Lundsgaard, forpagter på Hostrup 5) Anne Lundsgaard g.m. Peder Christensen Buur i Vejby. Første ægteskab med [Christen Christensen Teglbrænder i Viborg, begravet Viborg Sortebrødre 30.10.1688]. B: 1) Christen Christensen Høgh i Bro Mølle i Vejrum sogn 2) Peder Christensen Høgh i Kobberup 3) Thomas Christensen Høgh i Tuse kro [i Tuse sogn] på Sjælland. [Andet ægteskab med Peder Sørensen Bach, begravet Viborg Sortebrødre 2.12.1691] Afdøde døde 18.11.1728. (Kilde: Thuesen-Buur fra Snejbjerg sogn: om Anne Cathrine Thuesdatter (Buur), født 1810, hendes forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning Aps Skals, 1996.)

-------------------- Karen Thomasdatter Høeg var født 1657 i Viborg Søndre sogn og blev døbt den 26. marts 1657 i Søndre Sogn i Viborg; Søren Skrædders hustru bar hende til daaben, og faddere var Jacob Hase, Jens Pedersen og Jens Blamme, alle fra Viborg.

Hendes første mand var Christen Christensen Teglbrænder i Viborg, med hvem hun fik tre sønner. Han døde 1688 i Viborg Sortebrødre sogn og blev begravet den 30. oktober, 64 aar gammel.

Efter Christen Christensen Teglbrænders død indgik hun nyt ægteskab den 11. september 1691 i Viborg med Peder Sørensen Bach, der imidlertid døde samme aar og blev begravet 2. december, 43 aar gammel. Det kortvarige ægteskab resulterede i en fødsel i februar 1692. Pigen fik navnet Sophia Amalia, men døde i øvrigt kort efter.

Karen blev herefter gift den 29. marts 1693 i Viborg med Christen Nielsen Lundsgaard. Vielsen fandt sted som hjemmebryllup efter kongelig bevilling af 19. december 1692 i købmand & raadmand Jacob Hasses hus, Viborg d. 29. marts 1693.

Hun døde den 18. november 1728 hos sønnen Conrad paa Hostrup i Salling. Hun blev begravet den 29. november 1728 paa Lem kirkegaard, og af skiftet efter hende fremgaar, at der var tale om en stor begravelse med mange gæster. 
Høeg, Karen Thomasdatter (I3390)
 

      1 2 3 4 5 ... Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Opdateres af Peter Skjoldhøj.