Begivenheder

Klassebilleder 1951 – 1961:
En flok drenge fra de ”store årgange” født og opvokset i Århus midtby startede deres dannelse rejse i Ny Munkegade Skole. Der var ikke noget der hed ”frit skole valg”, alt efter hvor man boede tilhørte man den ene eller anden skole, pænt opdelt i pige- og drenge, vor skole var en ren drengeskole. I underskolen, 1. til 5. klasse var vi opdelt i A og B klassen, den klasse man gik i var ”den bedste”. Efter 5 klasse blev vi ud fra standpunkt opdelt i Fri Mellem og Mellem Skolen. Eleverne i Fri Mellem kunne efter 7 års skolegang tage fat på arbejdslivet. Vi i Mellemskolen kunne efter 4.Mellem vælge gymnasiet, men de fleste fortsatte i Realklassen, og herefter gymnasiet, eller en lærlinge uddannelse.
Dengang var der mange skoler i Åhus Midt By, foruden vores kan nævnes, Valdemarsgade, Samsøegade, Christiansgade, Paradisgade, Frederiks Allé, de tre sidste pigeskoler. Af privatskolerne var der: Elise Smiths Skole, Nr. Allé - N. Kochs, Åboulevarden - Skt. Knuds Skolen, Ryesgade - Laursens Realskole, Hjelmensgade. Skellet mellem pige - og drenge skoler blev gradvist ophævet, og 1956 blev der oprettet rene pigeklasser i Ny Munkegade skole.

Til toppen af siden